Bodovací lístek

Výstavy exotického ptactva se dělí na propagační a soutěžní část. O propagačních výstavách se nebudu rozepisovat. U nás mezi nejvýznamnější patří ta kterou každoročně (snad s vyjímkou válečných let) od roku 1930 pořádá KPEP v Botanické zahradě v Praze. Další jsou pak Exota v Olomouci a posledních pár let Exotika v Lysé nad Labem.

Soutěžní výstavy pořádají obvykle specializované kluby, organizace chovatelů a buňky ČSCHZ. Soutěž se řídí výstavními podmínkami pro konkrétní výstavu, které obvykle vycházejí ze standardů. Způsob hodnocení je určen podmínkami a obvykle je zde na výběr z několika možností.

První a z mého pohledu zásadní je hodnocení na body. Tento způsob hodnocení vychází ze standardu, kde je řečeno kolik může být uděleno bodů za jednotlivé pozice. Pro drobné exotické ptactvo jsou určeny tyto pozice:

  • Typ postava a velikost 40 b. maximálně - to je ideál
  • Barva a kresba 35 b. maximálně - to je ideál
  • Křídla a ocas 10 b. maximálně - to je ideál
  • Zobák a nohy 15 b. maximálně - to je ideál
  • Celkem je za ideálního ptáka 100 bodů

Ideální pták ale neexistuje, je to jenom směr cesty chovatele. Zatím jsem nejvíce viděl 94 bodů. Je potřeba si uvědomit, že je to trochu jako krasobruslení, nic se nedá exaktně změřit. Je to obyvkle bodové ohodnocení ve chvíli posuzování. Pták může být hodinu po posouzení ve špatné kondici, nebo naopak.

Naši posuzovatelé nejraději hodnotí predikátem nebo tkzv. šíbe systémem.

Predikát je vlastně jenom přepočet z bodů do výroku:

  • Výborný - to je pták který se pohybuje v bodovém rozmezí 100 – 90 b.
  • Velmi dobrý - 89 – 87 b.
  • Dobrý 86 – 84 b.
  • Uspokojivý 83 – 81 b.
  • Neuspokojivý méně než 81 b.

Šíbe systém to je pouhé seřazení na pořadí. Od nejlepšího po nejhoršího. Je to nejrýchlejší, pro posuzovatele nejednodušší a pro chovatele (mluvím hlavně za sebe) téměř bezcenné, pokud zrovna nevyhrajete.

Snahou chovatele je totiž odstraňovat chyby a chybičky. Některé věci prostě vidíte jinak než posuzovatel a proto vítáme když jsme na to upozorněni. K tomu slouží jednak bodovací lístek, kde lecos napoví rozdíl v získaných bodech proti ideálu a taky poznámka kterou sdělí posuzovatel u nás nejčastěji ústně, nebo ji napíše do bodovacího lístku.

Teď příjde to podstatné proč jsem napsal tento článek. Hledal jsem a našel. Našel jsem obrázek bodovacích lístků z jedné soutěže Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland. Na výstavách tohoto klubu je hodnoceno každý rok více než tisíc kusů od jednoho druhu a je naprosto nemyslitelné, že by posuzovatel ústně obhajoval své rozhodnutí. Všechno podstatné je v bodovacím lístku. Snad mi autor fotky a klub promine, když je vlastně chválím. Toto je podle mne cesta, kterou by se měli naši posuzovatelé vydat, případně by to měli kluby vyžadovat

Zdroj fotky: http://www.sngn.nl